Search Results for: fire emblem engage

Fire Emblem Engage Nintendo Switch

U ratu protiv Fell Dragona, četiri kraljevstva surađivala su zajedno s herojima iz drugih svjetova kako bi zapečatila ovo veliko zlo. Tisuću godina kasnije, ovaj pečat je oslabio i Fell Dragon će se ponovno probuditi. Kao Divine Dragon, upotrijebite bogate strategije i robusnu prilagodbu kako biste ispunili svoju sudbinu – skupljali prstenove s amblemima razasute diljem svijeta i vratili mir na kontinent Elyos.

Pozovite i borite se uz legendarne heroje iz prošlih Fire Emblem igara, kao što su Marth i Celica, i dodajte njihovu moć svojoj u ovoj novoj priči. Naizmjenični, taktički borbeni sustav serije Fire Emblem poznat je po povratku sa svježim likovima koje možete prilagoditi i Engage za pažljivo osmišljavanje vaše strategije.

Fire Emblem Engage Divine Edition Nintendo Switch

Fire Emblem Engage: In a war against the Fell Dragon, four kingdoms worked together with heroes from other worlds to seal away this great evil. One thousand years later, this seal has weakened and the Fell Dragon is about to reawaken. As a Divine Dragon, use rich strategies and robust customisation to meet your destiny – to collect Emblem Rings scattered across the world and bring peace back to the Continent of Elyos.

Summon and fight alongside legendary heroes from past Fire Emblem games, like Marth and Celica, and add their power to yours in this new story. The turn-based, tactical battle system the Fire Emblem series is known for returns with a fresh cast of characters you can customise and Engage to carefully craft your strategy.